کل ویدیو های موجود 198 عدد می باشد

آپلود ویدیو

دنیای ماشینی !!!

اگر قرار بود که همه چی ماشینی کار کنه و چیزی به نام برق نبود! این جوری می شد

مشاهده
گليكوليز | Glycolysis

مراحل تبديل قند به پيروات در مسير گليكوليز

مشاهده
هود ايمني در آزمايشگاه | Laboratory Hoods Safety

چگونگي به كار گيري هود هاي ايمني در آزمايشگاه به منظور حفظ سلامتي پرسنل

مشاهده
كنژوگاسيون|Conjugation

ارتباط بين دو باكتري و تبادل اطلاعات ژنتيكي طي روند كنژوگاسيون

مشاهده
ژل الكتروفورز|SDS-PAGE Gel electrophoresis

مكانيسم الكتروفورز بر روي ژل و اساس حركت پروتئين ها در اين سيستم

مشاهده