کل ویدیو های موجود 198 عدد می باشد

آپلود ویدیو

چه حسي به انسان دست مي دهد هنگامي كه بر روي كره زمين پرواز كند

چه حسي به انسان دست مي دهد هنگامي كه بر روي كره زمين پرواز كند | What does it feel like to fly over planet Earth

مشاهده
سیستم ایمنی/Immune System

سدهای دفاعی بدن در برابر عوامل خارجی و بیماریزا و چگونگی عمل آن‌ها

مشاهده
AlphaHelix

ساختار مارپيج آلفا در پروتئين ها و چگونگي ارتباط هاي يوني در آن

مشاهده
Nanoparticles

استفاده از ذرات نانو در تشخیص سلول های سرطانی

مشاهده