کل ویدیو های موجود 172 عدد می باشد

آپلود ویدیو

سیستم ایمنی/Immune System

سدهای دفاعی بدن در برابر عوامل خارجی و بیماریزا و چگونگی عمل آن‌ها

مشاهده
AlphaHelix

ساختار مارپيج آلفا در پروتئين ها و چگونگي ارتباط هاي يوني در آن

مشاهده
Nanoparticles

استفاده از ذرات نانو در تشخیص سلول های سرطانی

مشاهده
do you know who I am?

do you know who I am? شما منو میشناسی ؟

مشاهده