کل ویدیو های موجود 193 عدد می باشد

آپلود ویدیو

چرخه زندگی ویروس

چگونگی اتصال ویروس به سلول میزبان و ادغام پوشش ویروس با غشای سلول و ورود محتویات ژنتیکی ویروس به داخل سلول میزبان.

مشاهده
سلول بنیادی

روند شکل گیری سلول بنیادی و ورود آن به سیستم گردش خون

مشاهده
چه حسي به انسان دست مي دهد هنگامي كه بر روي كره زمين پرواز كند

چه حسي به انسان دست مي دهد هنگامي كه بر روي كره زمين پرواز كند | What does it feel like to fly over planet Earth

مشاهده
سیستم ایمنی/Immune System

سدهای دفاعی بدن در برابر عوامل خارجی و بیماریزا و چگونگی عمل آن‌ها

مشاهده