کل ویدیو های موجود 172 عدد می باشد

آپلود ویدیو

streptococcus hemolysis

نحوۀ شکل گیری همولیز بتای استرپتوکوک ها روی محیط کشت بلاد آگار

مشاهده
Malaria Life Cycle of Plasmodium

چرخۀ زیستی پلاسمودیوم به عنوان انگل مالاریا دربدن انسان و پشۀ آنوفل

مشاهده
Entamoeba histolytica

مشاهدۀ حرکت جهت دار آنتاموبا هیستولیتیکا با پاهای کاذب زیر میکروسکوپ

مشاهده
Clot Formation and Clot Breakdown

نحوۀ تشکیل و تجزیه لخته های خونی داخل عروق

مشاهده
تجمع پلاکتی Platelet Aggregation

یک انیمیشن در مورد تجمع پلاکتی Platelet Aggregation

مشاهده