کل ویدیو های موجود 3 عدد می باشد

آپلود ویدیو

در زندگي بايد هدف داشت و از سختي ها و مسائل نبايد ترسيد و در هر حال بايد شكرگزار بود

زندگي با همه مسائل و سختي هايش زيباست چون مواجه شدن با آنها نشانه زنده بودن و زندگي كردن است. بايد هميشه شكرگزار باشيم. بايد با اهداف مان زندگي كنيم. بايد براي همه كارهايمان مسئول باشيم.

مشاهده
اسپنسر وست|Spencer West

ما هم مي توانيم ولي بايد خودمان و افكارمان را صد در صد باور داشته باشيم

مشاهده