پرسش و پاسخ 

پرسش

 • خطاهای سیستماتیک الایزا

  منابع خطاهای سیستماتیک در تست الایزا چه مواردی می تواند باشد؟

  پاسخ به این پرسش

پاسخ های ارسالی برای این پرسش

 • منابع خطاهای سیستماتیک در الایزا

  اگر خطایی در سمپلینگ هر یک از استانداردها رخ دهد میتواند خطای سیستماتیک ایجاد کند . همینطور چنانچه هر یک از استانداردها از نظر صحت دچار آسیب شده باشد.اگر یک شستشوی ناکافی و غیرموثر به ویژه بر استانداردها اثر بگذارد میتواندمنبع خطای سیستماتیک شود. افت کنژوگه نیز طوری که سبب کاهش جذب ماکزیمم شود میتواند منشا خطای سیستماتیک درالایزا شود.استفاده از منحنی استاندارد ذخیره از دیگر منابع مهم خطای سیستماتیک در الایزا است.

  ۱۳۹۸ سه شنبه ۲۴ ارديبهشت | 0 | ghnazary

  0 0