پرسش و پاسخ 

پرسش

 • محلول های الایزا

  کدام یک از محلولهای الایزا نیاز به همدما شدن با محیط ندارد و میتوان سرد هم مورد استفاده قرار داد؟

  پاسخ به این پرسش

پاسخ های ارسالی برای این پرسش

 • محلول متوقف کننده (Stop Solution)

  محلول متوقف کننده (Stop Solution) که اخرین محلولی است که در کیت های الایزا استفاده می شود نیاز به همدما شدن با محیط ندارد و می توان آنرا سرد هم استفاده کرد.

  ۱۳۹۸ سه شنبه ۲۴ ارديبهشت | 2 | Phasco-qc

  1 0
 • محلولهای الایزا

  علاوه بر محلول متوقف کننده محلولهای دیگر الایزا که بطور غلیظ درکیت ها تعبیه شده اند و غلظت آنها بیش از ۱۰ برابر است ، فقط کافی است محلولهای رقیق کننده آنها به دما برسند به عنوان مثال محلول شستشوی ۲۰ برابر غلیظ فقط کافی است که آب مقطر مورد استفاده برای تهیه محلول شستشوی آماده به کار همدما با محیط باشد. همینطور اگر انزیم کنژوگه ۲۰ برابر غلیظ داریم فقط کافی است که رقیق کننده این آنزیم به دما برسد. محلولهای استاندارد نیز که نسبت آنها کمتر از ۱۰ درصد از کل دیگر ریاجنتها است نیز لازم نیست با محیط همدما باشند به عنوان مثال درکیت ویتامین دی که حجم استاندارد ۱۰ میکرولیتر و حجم اسی بافر ۲۰۰ میکرولیتر است فقط کافی است که اسی بافر به دمای محیط رسانده شود.

  ۱۳۹۸ سه شنبه ۲۴ ارديبهشت | 1 | Phasco-qc

  0 0