پرسش و پاسخ 

پرسش

 • علایم عفونتهای ویروس پاپیلومای انسانی (HPV)

  علایم عفونت های ویروس پاپیلومای انسانی (HPV) چیست ؟

  پاسخ به این پرسش

پاسخ های ارسالی برای این پرسش

 • علایم عفونت ویروس پاپیلومای انسانی

  ویروس های پاپیلومای انسانی چنانچه فرد حساسی راآلوده کننداین ویروسها سبب رشدو تکثیر سریع در سلولهای ریشه ای نواحی پوست میشوند که حاصل آن بروز برجستگی هایی در سطح پوست است که به این برجستگی ها زگیل میگویند. زگیلها درقسمتهای مختلف بدن شامل پیشانی ، دستها ،صورت ، و پاها و نواحی تناسلی و حتی در بخشهای مختلف دستگاه تنفسی بروزمی یابند.برخلاف زگیلهای پوستی زگیلهای تناسلی بسیار مسری بوده و ممکن است به ندرت به سمت سرطان نیز پیش بروند . زگیلهای ناحله حلق نیز سبب بروزمشکلاتی تنفس میشوند. ویروس در رحم چنانچه بطورمقاوم ماندگار شود سبب سرطان درناحیه رحم میگردد.

  ۱۳۹۸ يکشنبه ۱۵ ارديبهشت | 1 | ghnazary

  1 0