پرسش و پاسخ 

پرسش

 • عفونت به پاپیلوما ویروس (HPV)

  چند نوع ویروس پاپیلومای انسانی(HPV) وجود دارد و چه نوع عفونت هایی می توانند ایجاد کنند؟

  پاسخ به این پرسش

پاسخ های ارسالی برای این پرسش

 • عفونت به پاپیلوما ویروس (HPV)

  درحدود170 نوع ویروس پاپیلومای انسانی تاکنون شناخته شده است .این ویروس فقط انسان را آلوده میکند و ازراه های مختلفی مانندتماس پوستی تماس جنسی و از مادر به جنین منتقل میشود. ویروس پاپیلومای انسانی بیماریهای مختلفی را سبب میشود از جمله انواع زگیلهای پوستی زگیلهای تناسلی پاپیلوماتوز حلقی و سرطانهای واژن و رحم و یا حتی در ریه را نیز سبب میشود.

  ۱۳۹۸ يکشنبه ۱۵ ارديبهشت | 1 | ghnazary

  1 0