پرسش و پاسخ 

پرسش

  • مدت دفع اووسیسیت

    یک گربه آلوده به توکسوپلاسما تا چه مدت اواوسیست دفع میکند؟ یک تا سه روز یک تا سه هفته یک تا سه ماه یک تا سه سال

    پاسخ به این پرسش

پاسخ های ارسالی برای این پرسش