پرسش و پاسخ 

پرسش

 • اسپیکول

  کدام یک از نماتودهای زیر فاقد اسپیکول می باشد؟ ١- تریکوسفال. ٢- انکوسرکا. ٣- تریشین. ٤- لوالوا.

  پاسخ به این پرسش

پاسخ های ارسالی برای این پرسش

 • خانواده تریشین

  پاسخ صحیح گزينه سه، ترشین مي باشد. خانواده تریشین به جای اسپیکول دو پاپی در انتهای بدنش دارد.

  ۱۳۹۸ سه شنبه ۲۷ فروردين | 3 | Phasco-qc

  2 0