پرسش و پاسخ 

پرسش

 • انگل تك ياخته

  با توجه به توضیحات زیر نام تک یاخته مورد نظر را بیابید. "عضوی از آنتاموبا که زندگی آزادزی دارد. قابل انتقال به انسان است. توانایی زندگی همزیستی و استقرار در دستگاه گوارش انسان را دارد اما هیچ بیماری را منتقل نمیکند. از لحاظ میکروسکوپی کاملاً شبیه آنتاموبا هیستولتیکا است. اجسام کروماتیدال درشت و دارای انتهای گرد است. برای افتراق از خصوصیات فیزیکی و ملکولی استفاده می شود و همچنین در محیط اگزونیک (خالص) قادر به رشد است

  پاسخ به این پرسش

پاسخ های ارسالی برای این پرسش

 • انگل تك ياخته آنتاموبا موشکوفسکی

  پاسخ کوتاه: آنتاموبا موشکوفسکی پاسخ تشریحی: این آمیب در مراحل تروفوزئیتی و کیستی شباهت زیادی به آنتاموبا هیستولتیکا و دیسپار دارد و ممکن است درتشخیص اشتباه شود. از نقاط مختلف جهان گزارش شده و از طریق آب های آلوده منتقل می شود و بیشتر در فاضلاب ها مشاهده شده است. متابولیسم این آمیب بی هوازی است. هرچند بعضی محققین این آمیب را انگل انسان می دانند, اما با توجه به اینکه این آمیب درجه حرارت بین 20 تا 28 درجه را به خوبی تحمل می کند یک آمیب با زندگی آزاد می باشد؛ رشد این آمیب در محیط های کشت در 37 درجه انجام می گیرد. در نمونه های مدفوعی که از روی زمین آلوده به فاضلاب جهت آزمایش جمع آوری شوند, احتمال وجود این آمیب و اشتباه آن با آنتاموبا هیستولتیکا و دیسپار وجود دارد. نکته این سوال اینکه "تنها عضو آزادزی" آنتاموباها ، آنتاموبا موشکوفسکی می باشد که در فاضلابها یافت می شود. بیشتر دوستان به انتاموبا دیسپار اشاره کردن که به این نکته دقت نکرده بودند.

  ۱۳۹۷ يکشنبه ۲۳ دي | 2 | Phasco-qc

  0 0