پرسش و پاسخ 

پرسش

 • آمیب‌های خانواده والکامفیده

  آمیب‌های زیر مربوط به خانواده والکامفیده می‌باشد؛ به غیر از: ‏1⃣ Naegleria ‏2⃣ vahlkampfia ‏3⃣ Sappinia ‏4⃣ Tetramutos

  پاسخ به این پرسش

پاسخ های ارسالی برای این پرسش

 • آمیب‌های خانواده والکامفیده

  پاسخ کوتاه: گزینه "ج" : پاسخ تشریحی: در خانواده والکامپفیده جنس‌های مختلفی از جمله نگلریا، والکامپفیا، تترامیتوس، پاراتترامیتوس و ویلارتیا حضور دارند و در آب شیرین و خاک زندگی می کنند. آمیب‌های این خانواده بطور معمول حرکتی سریع‌تر و توانایی ایجاد کیست درمحیط دارند. آمیب‌های جنس Sappania متعلق به خانواده Thecamoebidae می‌باشد.

  ۱۳۹۷ جمعه ۲۱ دي | 1 | Phasco-qc

  1 0