پرسش و پاسخ 

مدت دفع اووسیسیت

یک گربه آلوده به توکسوپلاسما تا چه مدت اواوسیست دفع میکند؟ یک تا سه روز یک تا سه هفته یک تا سه ماه یک تا سه سال

ابتدا وارد سایت شوید