پرسش و پاسخ 

پرسش

 • ریاست

  شما اگر رئیس انجمن علوم ازمایشگاهیه دانشگاتون بودید چه قوانینیرو تعیین میکردید برای بهتر شدن همه جانبه ی دانشجوها؟

  پاسخ به این پرسش

پاسخ های ارسالی برای این پرسش

 • ریاست

  میز ریاست به کسی وفا نمیکنه

  ۱۳۹۰ دوشنبه ۲۹ فروردين | 0 | dh_8236

  0 0