پرسش و پاسخ 

پرسش

 • تست هوش

  جاهاي خالي را با اعداد مناسب پر كنيد: 10, 20,..., 15, 1000, ..., 16 این تست علمی نیست!بلکه بیشتر برای سرگرمیه! ولی جواب به این سوال هم هوش میخوادا!

  پاسخ به این پرسش

پاسخ های ارسالی برای این پرسش

 • پاسخ

  3 و 60

  ۱۳۸۹ شنبه ۲۱ اسفند | 0 | ghnazary

  0 0
 • (-:

  3 , 60 . هر کی میگه 16 نیست 17 - 18 - 19 - 20 .

  ۱۳۸۹ شنبه ۲۱ اسفند | 0 | Salehian

  0 0
 • پاسخ

  3و60

  ۱۳۸۹ جمعه ۲۰ اسفند | 0 | sharghani

  0 0
 • یادش به خیر

  10-20-3-15-1000-60-16 هر ی میگه 16 نیست 17-18-19-20

  ۱۳۸۹ جمعه ۲۷ اسفند | 0 | kavian

  0 0