پرسش و پاسخ 

پرسش

 • استخدام

  آیا میشه در طول مدتی که طرح میگذرونیم امتحان استخدامی شرکت کنیم؟

  پاسخ به این پرسش

پاسخ های ارسالی برای این پرسش

 • استخدام

  بله شما مي تونيد تو امتحان شركت كنيد.

  ۱۳۸۹ شنبه ۲۴ مهر | 0 | Sadr

  0 0