پرسش و پاسخ 

پرسش

 • آمار دقیق آزمایشگاه تشخیص طبی، پاتوبیولوژی، آسیب شناسی، قارچ شناسی و ویروس شناسی ایران

  آیا می دانید تعداد آزمایشگاه های تشخیص طبی، پاتوبیولوژی، آسیب شناسی، قارچ شناسی و ویروس شناسی در سراسر ایران جند آزمایشگاه است؟ در شهری در آن زندگی می کنید، چند آزمایشگاه وجود دارد؟

  پاسخ به این پرسش

پاسخ های ارسالی برای این پرسش

 • تعداد آزمایشگاه ها

  من فکر می کنم بین 2000 تا 2500 آزمایشگاه داشته باشیم - در تهران که احتمالا بیش از 250 آزمایشگاه موجود است.

  ۱۳۸۹ چهارشنبه ۲۳ تير | 1 | DONYA66

  1 0
 • فکر کنم حدود ......

  فکر کنم حدود 300 آزمایشگاه در تهران و حدود 5000 تا در کل کشور .

  ۱۳۸۹ چهارشنبه ۲۳ تير | 1 | Targol

  1 0
 • سلام

  من فکر می کنم بین 4000 ت 5000 در سطح کشور باشه. در دزفول آزمایشگاههای خصوصی تشخیص طبی 10 تا و پاتولوژی 3 تا هست .البته به استثنای آزمایشگاههای مربوط به درمانگاهها و مراکز دولتی و نیمه دولتی.

  ۱۳۸۹ جمعه ۲۹ مرداد | 1 | labradez

  1 0
 • سلام

  من فکر می کنم بین 4000 ت 5000 در سطح کشور باشه. در دزفول آزمایشگاههای خصوصی تشخیص طبی 10 تا و پاتولوژی 3 تا هست .البته به استثنای آزمایشگاههای مربوط به درمانگاهها و مراکز دولتی و نیمه دولتی. الهام عنایتی

  ۱۳۸۹ جمعه ۲۹ مرداد | 1 | labradez

  1 0