پرسش و پاسخ 

پرسش

 • تریپسین

  لطفا در مورد روش اندازه گیری تریپسین در مدفوع اگر اطلاعاتی دارید راهنمائی فرمائید.

  پاسخ به این پرسش

پاسخ های ارسالی برای این پرسش

 • انتقال پرسش به بخش خودش

  کاربر گرامی از شما درخواست می شود پرسش مربوط به تریپسین را در بخش آزمایشگاهی خودش مطرح کنید که کاربران بیشتر بتوانند به شما اطلاعات برسانند.موفق تر باشید.

  ۱۳۸۸ پنج شنبه ۲۲ مرداد | 0 | admin

  0 0