پرسش و پاسخ 

پرسش

 • پرمویی

  آیا شدت پرمویی بدن با مقدار هورمون تستوسترون ارتباط مستقیم دارد؟

  پاسخ به این پرسش

پاسخ های ارسالی برای این پرسش

 • باسلام

  واکنش فولیکول های مو به تستوسترون درقسمت های مختلف بدن متفاوت است .آنزیم 5-آلفا رداکتاز (5alpha -Reductase) تستوسترون را به دی هیدروتستوسترون (Dihydrotestosterone) تبدیل می کند که دی هیدروتستوسترون روی فولیکول های مو تاثیر می گذارد .این آنزیم عامل طاسی فامیلی است و ژنتیک در بروز عملکرد این آنزیم نقش مهمی دارد.

  ۱۳۹۶ سه شنبه ۳۰ خرداد | 1 | fatemeh arab

  0 0