پرسش و پاسخ 

پرسش

پاسخ های ارسالی برای این پرسش

 • حساسیت تست

  این تستها به هموگلوبین حساسند ودر هر صورت هموگلوبین وارد مدفوع می شود ونتیجه مثبت می شود . موفق اشید

  ۱۳۹۳ پنج شنبه ۲۳ مرداد | 6 | marand

  1 0
 • خون مخفی

  در صورت وجود RBC در نمونه OB باید مثبت بشه ( با در نظر گرفتن حساسیت کیت ) چون این کیت ها با هموگلوبین وارد واکنش می شوند

  ۱۳۹۳ دوشنبه ۲۷ مرداد | 2 | tayyeb

  1 0