پرسش و پاسخ 

پرسش

 • محدوده نرمال

  آیا رفرانسی که محدوده نرمال پارامترهای خونی در حیوانات را داشته باشد سراغ دارید؟

  پاسخ به این پرسش

پاسخ های ارسالی برای این پرسش

 • این دیگر کار ما نیست !

  سلام دوست گرامی ، سوال جالبی طرح نمودید اما تصور می کنم دوستان علوم آزمایشگاهی دامپزشکی ، علوم دامی و یا دامپزشکان عزیز پاسخ جامع و کاملتری را بتوانند ارائه دهند و رفرانس های مربوط به آن را به خوبی بدانند. موفق باشید

  ۱۳۹۱ يکشنبه ۲۱ خرداد | 0 | dorostkar

  1 0