پرسش و پاسخ 

بانک سوالات علوم آزمایشگاهی و میکروبیولوژی

راه اندازی بانک سوالات علوم آزمایشگاهی و میکروبیولوژی را در سایت فاسکو چگونه ارزیابی می کنید و چند درصد با اینکار موافق هستید؟به نظر شما چه فوایدی می تواند برای جامعه علوم آزمایشگاهی کل کشور به ارمغان بیاورد؟

ابتدا وارد سایت شوید