پرسش و پاسخ 

آزمون رقابتی روزانه و آزمون اختیاری فاسکو

آیا تاکنون توانسته اید در آزمون رقابتی روزانه بخش " فاسکو من " و لینک آزمون اختیاری که بصورت صد در صد تخصصی می باشند، شرکت کنید؟ نظرتان در خصوص آزمون دادن در فاسکو چیست؟

ابتدا وارد سایت شوید