پرسش و پاسخ 

نحوه امتیازی گیری موثر و برنده شدن در هشتمین دوره رقابت علمی برترین های فاسکو

با توجه به تجربه شما در بردن شدن در رقابت های قبلی، چگونه کاربران جدید می توانند در هشتمین دوره رقابت علمی برترین های فاسکو امتیاز بگیرند و برنده شوند؟

ابتدا وارد سایت شوید