پرسش و پاسخ 

پرسش

 • آزمایش ESR

  نتیجه ازمایش ESR با ضد انعقاد EDTA چه تفاوتی با ضد انعقاد سیترات سدیم دارد؟ و اگر تفاوتی هست علتش چیست . ممنون اگر کسی این مساله را برایم توضیح دهد

  پاسخ به این پرسش

پاسخ های ارسالی برای این پرسش

 • ESR TEST

  A comparative study on the effect of sodium citrate and EDTA in erythrocyte sedimentation rate after one and two hours in children and adults "R Maghsoodi, A Geransar, E Jahanzad, L Ghojezadeh " Abstract Background: One of the most common tests performed in the hematology laboratories is erythrocyte sedimentation rate (ESR) test at the first and second hours for monitoring the course of infections, inflammatory diseases and some types of cancers. The recommended method by the international council for standardization in hematology (ICSH) and national committee for clinical laboratory standards (NCCLS) for ESR measurement is based on the traditional Westergren method, using EDTA anticoagulated sample without dilution. But selected method for routine works in laboratories is using sodium citrate while EDTA is used in most other hematological tests. Now if the same blood samples containing EDTA could be used for ESR measurement, it would lead to decrease in laboratory working load as well as the amount of required blood. Methods: Three hundred cases (125 males, 75 females, 79 of the total cases anemic) were included in this study. 150 cases were less than 14 years and 150 cases more than 14 years old. Two blood samples were taken from each patient with EDTA or sodium citrate anticoagulant. We used samples of CBC test as EDTA containing samples. The first and second hour ESR were measured simultaneously for both samples using Westergren method under completely identical conditions and the results were recorded, the ESR results obtained using sodium citrate in the first and second hour were compared with the ESR test results of the same patients with EDTA containing samples by paired t-test. Results: It was observed that there was significant difference between the results of ESR test by using two anticoagulants in adults and anemic cases. But in children, statistical difference between first hour ESR test results using EDTA and sodium citrate was not significant. Conclusion: It can be concluded that if only first hour ESR in children is required, samples containing EDTA can be used which will decrease the amount of required blood to a half. It would also cause a decrease in working load of laboratories. Keywords Erythrocyte sedimentation rate, Sodium citrate, EDTA, Westergren method Full Text: PDF

  ۱۳۹۰ يکشنبه ۴ دي | 1 | ab55di

  1 0
 • پاسخ یک دانشجو

  من به عنوان یک دانشجو می خواهم به سوال شما جواب دهم می دانید که ضد انعقاد EDTA برای CBC و سیترات سدیم برای ازمایشات انعقادی مثل PTT و PT به کار می رود حال اگر این دو با هم مصرف شوند edta به عنوان ضد انعقاد عمل کرده و سیترات به عنوان رقیق کننده ولی در مورد علت تفاوت در پاسخ گیری چیزی نمی دانم hessam yaghmaei

  ۱۳۹۰ يکشنبه ۴ دي | 1 | hessam

  2 0
 • EDTA

  روش صحیح انجام آزمایش ESR استفاده از سیترات سدیم است در بعضی از آزمایشگاه ها برای راحتی کار از همان ویال CBC که حاوی ضد انعقاد EDTA می باشد برای آزمایش سدیمان استفاده میکنند تا مجبور نباشند برای سدیمان نمونه جداگانه تهیه کنند .استفاده از EDTA باعث افزایش جواب سدیمان میشود. البته یک روش دیگر هم وجود دارد که میتوان از همان خون حاوی ضد انعقاد EDTA مقدار 2 میلی لیتر برداشت و با 500 میکرولیتر سیترات سدیم مخلوط کرد و آزمایش ESR را با این نمونه انجام داد.تا اثر EDTA در جواب آزمایش از بین برود.

  ۱۳۹۰ يکشنبه ۴ دي | 1 | keivan-48

  2 0