پرسش و پاسخ 

پرسش

 • خون گیری

  زمانی که اشتباها از شریان خون بگیریم چگونه باید خون را بندآوریم

  پاسخ به این پرسش

پاسخ های ارسالی برای این پرسش

 • پاسخ

  مسلما اولین قدم این است که فشار خون را کاهش دهید از قسمت قبل از محل با قطع جریان فشار خون را کاهش دهید تا فرصت کافی به فاکتورهای انعقادی جهت غلبه بر فشار خون شریانی را بدهید

  ۱۳۹۰ چهارشنبه ۲۵ آبان | 0 | ghnazary

  0 0
 • خون گیری

  ابعد از خارج کردن نیدل از رگ باید دست بیمار را در حالیکه روی محل خونگیری فشار وارد می آوریم حداقل به مدت 5 دقیقه بالا بگیریم تا خونریزی بند بیاید البته اگر با نیدل 16 که در انتقال خون استفاده میشود کار کرده باشیم بند آوردن خون مشکل تر بوده وباید زمان بیشتری دست بیمار را بالا یگیریم.

  ۱۳۹۱ شنبه ۴ آذر | 0 | alijun84

  0 0