پرسش و پاسخ 

پرسش

 • کنترل کیفی

  در کدام آزمایشات بخش هماتولوژی کنترل کیفی قابل تعریف و در کدام آزمایشات این بخش کنترل کیفی قابل تعریف نیست؟

  پاسخ به این پرسش

پاسخ های ارسالی برای این پرسش

 • ESR

  به نظر خودم بجز آزمایش ESR در دیگر آزمایشات بخش هماتولوژی برقراری اصول کنترل کیفی قابل تعریف است. چون فقط در همین آزمایش است که تنها یک متغیر دخالت دارد و آنهم پیپت ESR است ولی در بقیه آزمایشات چندین متغیر در بدست آوردن جواب آزمایش دخالت دارند. نظر شما چیست؟

  ۱۳۹۰ جمعه ۲۱ مرداد | 0 | ghnazary

  0 0