پرسش و پاسخ 

پرسش

 • پلاکت

  فرق دو روش شمارش دستی پلاکت با شمارش تخمینی آنها در گستره لام محیطی چیه?

  پاسخ به این پرسش

پاسخ های ارسالی برای این پرسش

 • پلاکت

  با سلام.گاهی دستگاه های سل کانتر ژانت پلاکت را با گلبول سفید یا قرمز اشتباه میگیرند ومیزان پلاکت را پایین تر از میزان واقعی اعلام می کنند در این موارد شمارش دستی ارجح است. در مجموع اگر هیچ توجیحی برای ترومبو سایتو پنی نداشته باشیم باید شمارش دستی انجام دهیم.

  ۱۳۸۹ پنج شنبه ۱۳ آبان | 1 | farzanegan

  0 0
 • پلاکت

  در روش دستي نمونه خون با محلول رقيق كننده در ملانژور رقيق شده و با استفاده از لام نئوبار تعداد پلاكت ها شمرده ميشوند كه امروزه با وجود دستگاههاي سل كانتر ديگر از اين روش استفاده نشده و كاربرد آن فقط در كاليبراسيون دستگاههاي سل كانتر است. در روش تخميني از خون بيمار لام كشيده شده و با رنگ رايت يا گيمسا رنگ آميزي ميشود .در لام رنگ آميزي شده در بيست ميدان hpfتعداد پلاكتها را شمارش كرده و در ضريب 20000 ضرب ميكنند. در واقع روش تخميني براي ارزيابي جوابهاي سل كانتر است

  ۱۳۸۹ يکشنبه ۲ آبان | 1 | dhl

  0 0
 • پلاکت

  وجود اگرگاسیون در دستگاههای شمارنده محسوب نمیشود امکان پایین گزارش کردنplat دستگاه بسیار زیاداست

  ۱۳۹۰ پنج شنبه ۱۱ فروردين | 1 | raoofmoosavi

  0 0