پرسش و پاسخ 

پرسش

پاسخ های ارسالی برای این پرسش

  • sd;g

    مثبت کاذب:1 حضور هموگلوبین بارت 2 -افزایش پروتئین پلاسما 3-افزایش شدید گلبول سفید 4- کم خونی شدید منفی کاذب:استفاده از معرف کهنه

    ۱۳۸۹ دوشنبه ۳۱ خرداد | 0 | rezaie

    0 0