پرسش و پاسخ 

پرسش

 • Hb

  برای اندازه گیری هموگلوبین به روش دستی غیر از کیت زیست شیمی و بیوژن چه کیتهای دیگری در بازار موجود است و آیا خوب جواب میدهند یا نه؟

  پاسخ به این پرسش

پاسخ های ارسالی برای این پرسش

 • هموگلوبین دستی

  من شنیدم شرکت بهار افشان هم داره . اما مطمئن نیستم از کیفیتش هم اطلاعی ندارم. اگر بتونم از دوستانم می پرسم

  ۱۳۸۸ چهارشنبه ۱۸ شهريور | 0 | saremlab

  0 0