پرسش و پاسخ 

پرسش

 • روش شمارش WBC

  روش دستی شمارش WBC در آزمایشگاه به چه صورت انجام می شود؟

  پاسخ به این پرسش

پاسخ های ارسالی برای این پرسش

 • پاسخ

  از روش دستی شمارش WBC امروزه بیشتر برای کنترل شمارش سل کانترها استفاده میشود . روش کار : در شمارش دستی بهتراست از خون مستقیم از انگشت بیمار گرفته شود (با استفاده از لانست) خون را تا علامت0.5داخل ملانژور سفید میکشیم البته میتوان از خون حاوی EDTA که کاملا هموزن شده نیز استفاده کرد. خون نوک واطراف ملانژور را با پنبه خوب پاک میکنیم ازورودحباب هوا به داخل ملانژور جلوگیری به عمل میاوریم برای اینکه تمام محلول آلوده نشود.قبلا چند سی سی از محلول رقیق کننده (محلول مارکانو) را که دریک بشر کوچک میریزیم.نوک ملانژور را داخل محلول مارکانو قرار میدهیم ماده رقیق کننده را تا11 به درون ملانژور میکشیم لوله لاستیکی رااز ملانژور جا میکنیم. سر وته ملانژور رابین دو انگشت شست وسبابه نگه میداریم.به مدت یک دقیقه محتوی ملانژور را مخلوط میکنیم.سپس ملانژور را بمدت 5 دقیقه روی شیکر(ویبراتور) قرار میدهیم. توجه ! اگر بعد از این مدت محتوی ملانژوربلافاصله برای شمارش مورد ااستفاده قرارنگیرد مخلوط کردن مجدد قبل استفاده ضروری است. لام هموسیتومتر( نئوبار)رتمیز را روی میزصاف و تراز قرار میدهیم لامل سنگی تمیز را روی لام قرار میدهیم . ملانژور راعمودی میگیریم 4تا5قطره اول محتوی ملانژور را دور میریزیم با گذاشتن انگشت سبابه در ته ملانژور ریختن محتوی ملانژور را در اختیار میگیریم. یک قطره کوچک از محتوی ملانژور را توسط قراردادن نوک ملانژوردر بین لام ولامل هدایت میکنیم.بطوریکه مخلوط خون وماده رقیق کننده به منطقه شمارش نفوذ کند.اگر ماده به درون شیارها نفوذ کند بایدلام را شسته خشک کرده مجددا مورد استفاده قرار میدهیم. چند دقیقه لام را ثابت میگذاریم تاسلولها بی حرکت شوند. لام را زیر میکروسکوپ قرار میدهیم با عدسی ابژکتیو 10xمورد مطالعه قرار میدهیم .چهار مربع بزرگ واقع در چهار گوشه صفحه مدرج را شمارش میکنیم. محاسبه تعداد گلبولهای سفید: تعداد کل گلبولهای شمارش شده در چهار مربع در عدد 50 ضرب شود. برای تخمین عداد WBC از لام با عدسی 40 نیز میتوان استفاده کرد که روشی تقریبی و غیر دقیق میباشد.

  ۱۳۸۸ چهارشنبه ۸ مهر | 2 | n421

  2 0
 • پاسخ

  لوازم مورد نیاز: لام1-لام هموسیتومتر(بهتر است نئوبار باشد)2- لامل سنگین3- پیپت ملانژورسفید که درحباب آن یک مهره سفید وجود دارد .(white bead in the bulb )این پیپت برای رقیق کردن خون بکار میرود4-لوله لاستیکی (مکنده)لوله لاستیکی حدود25 سانتیمتر 5-ماده رقیق کننده:محلول مارکانو Acetic acid solution 2ml+آبمقطر 97ml محلول کریستال ویوله یا بلودومتیلن1%=1ML خوب مخلوط وسپس با کاغذ صافی صاف کردد. محلول رقیق کننده باید تازه به تازه تهیه شود 6-میکروسکپ روی پیپت ملانژور سفید سه عدد 0.5و1 و11قرار دارد طرزرقیق کردن خون: یک ملانژوربا( مهره سفید) تمیز وخشک انتخاب می کنیم لوله لاستیکی رابه ته ملانژور وصل میکنیم .نمونه خون را خوب مخلوط مکنیم.سر دیگر لوله را دردهان میگذاریم. نوک ملانژور را داخل خون میگذاریم.ملانژور را افقی نگه میداریم خون را تا علامت0.5داخل ملانژورمیکشیم. خون نوک واطراف ملانژور را با پنبه خوب پاک میکنیم از ورود حباب هوا به داخل ملانژور جلوگیری به عمل میاوریم. برای اینکه تمام محلول آلوده نشود.قبلا چند سی سی از محلول رقیق کننده (محلول مارکانو) را که دریک بشر کوچک میریزیم.نوک ملانژور را داخل محلول مارکانو قرار میدهیم. ماده رقیق کننده را تا11 به درون ملانژور میکشیم لوله لاستیکی رااز ملانژور جا میکنیم. سر وته ملانژور رابین دو انگشت شست وسبابه نگه میداریم.به مدت یک دقیقه محتوی ملانژور را مخلوط میکنیم.سپس ملانژور را بمدت 5 دقیقه روی شیکر(ویبراتور) قرار میدهیم. توجه ! اگر بعد از این مدت محتوی ملانژوربلافاصله برای شمارش مورد ااستفاده قرارنگیرد مخلوط کردن مجدد قبل استفاده ضروری است. لام هموسیتومترتمیز را روی میزصاف و تراز قرار میدهیم . لامل سنگین تمیز را روی لام قرار میدهیم . ملانژور را عمودی میگیریم 4تا5قطره اول محتوی ملانژور را دور میریزیم . با گذاشتن انگشت سبابه در ته ملانژور ریختن محتوی ملانژور را در اختیار میگیریم. یک قطره کوچک از محتوی ملانژور را توسط قراردادن نوک ملانژوردر بین لام و لامل هدایت میکنیم.بطوریکه مخلوط خون وماده رقیق کننده به منطقه شمارش نفوذ کند.اگر ماده به درون شیارها نفوذ کند بایدلام را شسته خشک کرده مجددا مورد استفاده قرار میدهیم. چند دقیقه لام را ثابت میگذاریم تاسلولها بی حرکت شوند. لام را زیر میکروسکوپ قرار میدهیم با عدسی ابژکتیو 10xمورد مطالعه قرار میدهیم .چهار مربع بزرگ واقع در چهار گوشه صفحه مدرج را شمارش میکنیم. محاسبه تعداد گلبولهای سفید: هر ضلع مربع بزرگ 1 میلیمتر است . توجه!!لام و لامل را چنان دقیق وماهرانه ساخته اند بطوریکه وقتی لامل روی لام قرار میگیرد دقیقا ارتفاع (فاصله)لام تا لامل 0.1میلی متر می شود .حجم واقع دریک مربع بزرگ =۱X۱X۰/۱ میشود یکدهم میلی مترمکعب. چون گلبولهای چهاردراصل مکعب مستطیل را شمارش کرده ایم حجم چهارمکعب مستطیل میشود 0.1x4=0.4 چهاردهم میلی متر مکعب. ضریب رقت بوسیله ملانژور 1/20است یعنی خون به نسبت یک به بیست رقیق میشود. در اصل:ما گلبول های سفیدخون رادرحجمی برابربا 1/50=0.4X1/20یک پنجاهم میلی متر مکعب . حساب میکنیم در نتیجه واضح است باید تعداد کل گلبولهای شمارش شده در چهار مربع در عدد 50 ضرب شود.

  ۱۳۹۱ چهارشنبه ۸ آذر | 0 | alijun84

  0 0