پرسش و پاسخ 

پرسش

 • فرمول اصلاح رتيكولوست

  درچه مواردي ميزان رتيكولوسيت به طور كاذب بالا رفته و فرمول تصحيح آن چه مي باشد .

  پاسخ به این پرسش

پاسخ های ارسالی برای این پرسش

 • پاسخ

  بطور کلی در کسانی که هماتو کریت غیرطبیعی دارند از فرمول زیر استفاده میشود: شمارش اصلاح شده رتیکولوسیت= درصدرتیکولوسیت شمارش شده ضربدر هماتوکریت بیمار تقسیم بر 45 (هماتوکریت نرمال) رتیکولوسیت در آنمی همولیتیک و در آنمی فقرآهن که تحت درمان باآهن هستند ،تالاسمی ،آنمیسیدروبلاستیک و خونریزی حاد افزایش می یابد

  ۱۳۸۸ چهارشنبه ۸ مهر | 2 | n421

  2 0