پرسش و پاسخ 

پرسش

پاسخ های ارسالی برای این پرسش

  • عوارش بیماری سیکل سل

    افراد مبتلا دو زنجیر الفا طبیعی و دو زنجیر بتای غیر طبیعی در هموگلوبین خود دارند. گلبولهای سرخ افراد مبتلا هنگامی که در معرض کاهش اکسیژن قرار میگیرند مانند فعالیتهای سنگین و یا عفونتهای ریوی، این گلبول ها تغییر شکل داده و شبیه داس به نظر می رسند. این گلبول های داسی شکل سخت و محکم هستند و سبب گرفتگی در عروق کوچک می شوند، اکسیژن رسانی مختل می شود، فرد دچار احساس درد می شود علاوه بر اینکه عمر این سلولها نیز کاهش می یابد.

    ۱۳۹۸ شنبه ۱۹ مرداد | 1 | Phasco-qc

    1 0