پرسش و پاسخ 

پرسش

 • اندازه گیری پروتئین C و پروتئین S

  اندازه گیری پروتیین C و پروتیین S به چه منظوری برای بیمار درخواست می شود؟

  پاسخ به این پرسش

پاسخ های ارسالی برای این پرسش

 • پروتیین C و پروتیین S

  برای ارزیابی انعقاد نابجای خون مثلا در اختلالات انعقادی مانند ترومبوآمبولیسم و اینکه آیا فرد دچار کمبود این فاکتورهای دخیل در انعقاد هست.هنگامی که شما دچار یک انعقاد نابجای خون میشوید، یا هنگامیکه نوزاد شما اختلال انعقادی شدیدی دارد.یا هنگامی که یک از بستگان نزدیک شما کمبود این پروتیین ها را دارد این تست درخواست میشود.

  ۱۳۹۸ سه شنبه ۱۸ تير | 2 | ghnazary

  2 0