پرسش و پاسخ 

پرسش

پاسخ های ارسالی برای این پرسش

  • آزمایش دی-دایمر

    آزمایش دی-دایمر برای بررسی وضعیت انعقاد خون در افراد کاربرد دارد. در تشخیص مواردی مانند: انعقاد نابجای و نابهنگام خون، انعقاد در عروق عمیق بدن، آمبولی ریوی، انعقاد منتشر داخل عروقی و پیگیری درمان آن

    ۱۳۹۸ چهارشنبه ۱۲ تير | 2 | Phasco-qc

    3 0