پرسش و پاسخ 

پرسش

 • دستگاه سل کانتر

  در شمارش WBC  توسط یک دستگاه Cell  Counter  ۹۷ بار از ۱۰۰ جواب یکسان حاصل گردید .پس از بررسی با یک  دستگاه  رفرانس  مشخص  گردید  که ۵  جواب غلط  بوده است حساسیت  دستگاه  چند در صد است ؟

  پاسخ به این پرسش

پاسخ های ارسالی برای این پرسش

 • حساسیت دستگاه سل کانتر

  اگر تعداد موارد صحیح را که معادل 95 می باشد را تقسیم بر کل تعداد موارد قابل قبول که معادل 97 میباشدکنیم حاصل میشو د 97.9 درصد .حساسیت دستگاه معادل همین مقدار است.

  ۱۳۹۸ شنبه ۱۸ خرداد | 1 | ghnazary

  1 0