پرسش و پاسخ 

پرسش

پاسخ های ارسالی برای این پرسش

  • MCH مخفف Mean Corpuscular Hemoglobin

    MCH مخفف Mean Corpuscular Hemoglobin، به معنای متوسط هموگلوبین گلبولی است. سطح MCH به میانگین هموگلوبین یافته شده در گلبول قرمز اشاره می‌کند. هموگلوبین پروتئینی در خون است که به گلبول قرمز این اجازه را می‌دهد تا اکسیژن را به سلول‌ها و بافت‌های بدن برساند.

    ۱۳۹۷ سه شنبه ۹ بهمن | 1 | admin

    0 0