پرسش و پاسخ 

پرسش

  • نظر درباره سل کانتر

    کسي از همکاران عزيز سل کانتر Nihon Kohden مدل k6410دارد؟اين سل کانتر مورد تاييد مرجع سلامت است؟ايا نتايج کنترل کيفي قابل قبول دارد؟متشکرم

    پاسخ به این پرسش

پاسخ های ارسالی برای این پرسش