پرسش و پاسخ 

پرسش

  • مقایسه سلول های خون

    سلام، می خواستم اگر ممکنه تو سمینارم در مورد مقایسه سلول های خونی دوزیستان و خزندگان کمکم کنید و یا در مورد دوزیستان و پرندگان

    پاسخ به این پرسش

پاسخ های ارسالی برای این پرسش