پرسش و پاسخ 

پرسش

  • basophill scatter diagram

    سلام دوستان به نظر شما در یک سل کانتر فول دیف اگر دستگاه یک scatter diagram جدا داشته باشد که میزان wbc without basophil و basophill granulocyte را در خودش نشان دهد بصورت مجزا چه ویژگی مثبتی می تواند برای دستگاه از نظر شما باشد

    پاسخ به این پرسش

پاسخ های ارسالی برای این پرسش