پرسش و پاسخ 

پرسش

 • حرارت در میکرو ارگانیسم ها

  ارزیابی تاثیر حرارت بر روی رشد میکرو ارگانیسم ها از 2 طریق امکان پذیر 1. نقطه مرگ حرارتی 2.؟

  پاسخ به این پرسش

پاسخ های ارسالی برای این پرسش

 • جواب سوالمو پیدا کردم

  زمان مرگ حرارتی TDT

  ۱۳۹۰ چهارشنبه ۱۶ آذر | 0 | microbiyology87

  0 0