پرسش و پاسخ 

پرسش

 • تست BORRELIA IgG و تست BORRELIA IgM

  آیا تست BORRELIA IgG و تست BORRELIA IgM در آزمایشگاه های تشخیص طبی ایران انجام می شود؟ تست های مذکور برای تشخیص چه بیماری بکار می روند؟

  پاسخ به این پرسش

پاسخ های ارسالی برای این پرسش

 • تب راجعه

  جناب آقای خسروی با سلام بورلیا یک نوع اسپیروکت است که باعث بیماری تب راجعه میشود این تست به روش کمی لومینسانس و الایزا قابل انجام است و در لام خون محیطی نیز میتوان اسپیروکت را مشاهده کرد.

  ۱۳۹۰ شنبه ۵ آذر | 0 | keivan-48

  0 0