پرسش و پاسخ 

پرسش

 • رنگ آمیزی گرم

  سلام کسی در مورد مکانیسم عمل رنگ آمیزی گرم اطلاعی داره؟

  پاسخ به این پرسش

پاسخ های ارسالی برای این پرسش

 • مکانیسم

  مکانیسم رنگ گرم برمی گردد به دیواره سلولی باکتری های گرم مثبت و گرم منفی از انجایی که دیواره باکتری های گرم مثبتها بسیار ضخیم است رنگ فوشین را جذب میکند در حالی که گرم منفی ها بدلیل نازک بودن دیواره سلولی کمتر رنگ فوشین و بیشتر رنگ سافرانین را به خوب جذب میکنند .

  ۱۳۹۰ جمعه ۲۷ آبان | 0 | ghnazary

  0 0