پرسش و پاسخ 

پرسش

 • قابل توجه علوم آزمایشگاهی و میکروبیولوژی

  1)تفاوت معرف های کواکس و ارلیش برای واکنش با اندول؟ 2)در تست MRVP هدف از تکان دادن محیط VPچیست؟ 3)چرا واکنش کواگولاز آزاد نسبت به کواگولاز پیوسته مدت زمان بیشتری لازم دارد؟

  پاسخ به این پرسش

پاسخ های ارسالی برای این پرسش

 • علوم آزمايشگاهي وميكروبيولوژي

  در معرف كواكس ايزوآميل الكل استفاده ميشود ولي در معرف ارليش الكل اتيليك معرف ارليش در مورد باكتريهايي استفاده ميشود كه اندل كمي توليد ميكنند چون در معرف ارليش بايد اتر يا كلر وفرم استفاده شود تا اندل بوجود امده استخراج شود.. 3-كوآگولاز پيوسته روي لام انجام ميشود وبراي انجام واكنش نيازي به فاكتور فعال كننده ندارد..

  ۱۳۸۹ شنبه ۲۹ آبان | 0 | pi

  0 0
 • جواب

  تست vp برای اکسیژن رسانی تکان میدهیم اگر اکسیژن رسانی خوب انجام نشود رسوب سیاه تشکیل میگردد کواگولاز آزاد بطور مستقیم عمل میکند ام کواگولاز پیوسته با واسطه عمل میکند

  ۱۳۸۹ جمعه ۲۶ آذر | 0 | kavian

  0 0