پرسش و پاسخ 

پرسش

پاسخ های ارسالی برای این پرسش

  • آرکی باکتری

    آیا منظور شما Archaebacteria است؟

    ۱۳۸۹ سه شنبه ۱۲ مرداد | 0 | Hmojgan

    0 0