پرسش و پاسخ 

پرسش

پاسخ های ارسالی برای این پرسش

 • mm2

  اتصال دهنده غشای خارجی به غشای داخلی<و بلعکس> از سمت خارج راهی برای اتصال فاژ و اجزای کمبلمان از سمت داخل راهی برای خروج و اضافه شدن بیش سازهای دیواره سلولی

  ۱۳۸۹ پنج شنبه ۷ مرداد | 0 | mm24072

  0 0
 • اتصالات بایر یا اتصالات چسبندگی

  در پوشش سلولی باکتری های گرم منفی ( و نه گرم مثبت ) مناطقی وجود دارند که در آنجا غشای خارجی به غشای سیتوپلاسمی باکتری متصل می گردد. این مناطق از نظر فیزیولوژیک فعال بوده و جایگاهی برای اتصال باکتریوفاژها ، تأثیر سیستم کمپلمان و نقاطی برای رشد سلول ( دیواره پری آنولار ) محسوب می گردند. به این ساختار در باکتری ها اتصالات بایر یا اتصالات چسبندگی می گویند.

  ۱۳۸۹ پنج شنبه ۳۱ تير | 0 | saremlab

  0 0