پرسش و پاسخ 

پرسش

پاسخ های ارسالی برای این پرسش

 • باکتريوسين

  باکتر يو سين ها بر خلاف انتي بيو تيک ها جز مواد پرو تئيني هستند و هم چنين تاثير انها محدود به باکتري هاي است که شباهت زيادي به باکتري مولد باکتر يو سين دارند

  ۱۳۸۹ جمعه ۱ مرداد | 0 | jaleh

  0 0
 • باکتریوسین

  باکتریوسین ها توسط برخی باکتری ها تولید شده و بر روی باکتری های هم سویه مولد ان بی تاثیر است. اماانتی بیوتیک ها میتوانند سنتتیک باشند یا نیمه سنتتیک ویا طبیعی ، که در این صورت ممکن است از قارچ ها گرفته شده باشند

  ۱۳۸۹ يکشنبه ۹ آبان | 0 | anomi

  0 0