پرسش و پاسخ 

پرسش

 • دیپلوکک های گرم منفی

  رویت مقادیر بسیار زیاد دیپلوکک های گرم منفی در کشت گلو(رنگ آمیزی گرم) نشان دهنده چیست ؟

  پاسخ به این پرسش

پاسخ های ارسالی برای این پرسش

 • mm2

  یاسلام نایسریا تنها دببلوکوک گرم منفیه

  ۱۳۸۹ جمعه ۸ مرداد | 0 | mm24072

  0 0
 • دیپلوکک های گرم منفی

  فلور نرمال دستگاه تنفس شامل تعداد زيادي باكتريست كه ليست آنها در كتب مرجع موجود ميباشد.ازجمله اين باكتريها ديپلوكوكهاي گرم منفي مانند گونه هاي نايسريا(به جز ن.مننژيتيديس و ن.گنوره)و برانهاملا كاتاراليس مي باشند.ارزش جداسازي ن.مننژيتيديس در تشخيص ناقلين مننژيت مننگوكوكي ومبتلايان به اين بيماري است.و ن.گنوره را ميتوان در فارنژيت هاي گنوكوكي افراد يكه سكس دهاني دارند جدا نمود.

  ۱۳۸۹ پنج شنبه ۳۱ تير | 0 | dhl

  0 0