پرسش و پاسخ 

پرسش

 • انگل شناسی

  کدام بیماری انگلی در ایران بیشتر یک بیماری روستایی محسوب میشه؟

  پاسخ به این پرسش

پاسخ های ارسالی برای این پرسش

 • بيماري انگلي روستايي

  بيماريهاي انگلي زيادي در روستاهاي ايران ديده مي شود که با توجه به ناحيه جغرافيايي در استانهاي مختلف متفاوت است تنها بيماري سالک است که به دو نوع سالک روستايي و سالک شهري معروف است,که ليشمانياماژورو عامل بيماري سالک روستايي است

  ۱۳۸۹ پنج شنبه ۲۷ خرداد | 0 | jaleh

  0 0